آخرین خبرها

قیمت هتل ها – کیش

قیمت هتل داریوش کیش

نوع اتاققیمتخدمات رایگان
G ASA LUX
16,150,000 ريالبوفه صبحانه 
سرويس چاي داخل اتاق- اينترنت 
زمين تنيس – استخر روباز آقايان 
ترانسفر فرودگاهي رفت و برگشت 
نهار ( الاکارد ) 
لانژ عصرانه ( ويژه اتاقهاي لوکس ) 
اينترنت 
S ASA LUX
18,300,000 ريالبوفه صبحانه 
سرويس چاي داخل اتاق- اينترنت 
زمين تنيس – استخر روباز آقايان 
ترانسفر فرودگاهي رفت و برگشت 
نهار ( الاکارد ) 
لانژ عصرانه ( ويژه اتاقهاي لوکس ) 
اينترنت 
G DBL LUX
11,800,000 ريالبوفه صبحانه 
سرويس چاي داخل اتاق- اينترنت 
زمين تنيس – استخر روباز آقايان 
ترانسفر فرودگاهي رفت و برگشت 
نهار ( الاکارد ) 
لانژ عصرانه ( ويژه اتاقهاي لوکس ) 
اينترنت 
S DBL LUX
13,980,000 ريالبوفه صبحانه 
سرويس چاي داخل اتاق- اينترنت 
زمين تنيس – استخر روباز آقايان 
ترانسفر فرودگاهي رفت و برگشت 
نهار ( الاکارد ) 
لانژ عصرانه ( ويژه اتاقهاي لوکس ) 
اينترنت 
G DBL STD
9,650,000 ريالبوفه صبحانه 
سرويس چاي داخل اتاق- اينترنت 
زمين تنيس – استخر روباز آقايان 
ترانسفر فرودگاهي رفت و برگشت 
نهار ( الاکارد ) 
لانژ عصرانه ( ويژه اتاقهاي لوکس ) 
اينترنت 
S DBL STD
10,750,000 ريالبوفه صبحانه 
سرويس چاي داخل اتاق- اينترنت 
زمين تنيس – استخر روباز آقايان 
ترانسفر فرودگاهي رفت و برگشت 
نهار ( الاکارد ) 
لانژ عصرانه ( ويژه اتاقهاي لوکس ) 
اينترنت 

قیمت هتل ترنج کیش

نوع اتاققیمتخدمات رایگان
دو تخته کلاسيک رو به ترنج
12,000,000 ريالصبحانه بوفه 
ناهار 
سالن بدنسازي – واليبال ساحلي 
ترانسفر رفت و برگشت (شماره همراه مسافر جهت ترانسفر الزاميست) 
اينترنت 
دو تخته کلاسيک رو به دريا
15,200,000 ريالصبحانه بوفه 
ناهار 
سالن بدنسازي – واليبال ساحلي 
ترانسفر رفت و برگشت (شماره همراه مسافر جهت ترانسفر الزاميست) 
اينترنت 
دو تخته کلاسيک رو به غروب
16,800,000 ريالصبحانه بوفه 
ناهار 
سالن بدنسازي – واليبال ساحلي 
ترانسفر رفت و برگشت (شماره همراه مسافر جهت ترانسفر الزاميست) 
اينترنت 
سوئيت دوتخته رويال رو به ترنج
14,400,000 ريالصبحانه بوفه 
ناهار 
سالن بدنسازي – واليبال ساحلي 
ترانسفر رفت و برگشت (شماره همراه مسافر جهت ترانسفر الزاميست) 
اينترنت 
سوئيت دوتخته رويال رو به دريا
17,600,000 ريالصبحانه بوفه 
ناهار 
سالن بدنسازي – واليبال ساحلي 
ترانسفر رفت و برگشت (شماره همراه مسافر جهت ترانسفر الزاميست) 
اينترنت 
سوئيت دوتخته رويال رو به غروب
19,200,000 ريالصبحانه بوفه 
ناهار 
سالن بدنسازي – واليبال ساحلي 
ترانسفر رفت و برگشت (شماره همراه مسافر جهت ترانسفر الزاميست) 
اينترنت 
سوئيت امپريال
40,000,000 ريالصبحانه بوفه 
ناهار 
سالن بدنسازي – واليبال ساحلي 
ترانسفر رفت و برگشت (شماره همراه مسافر جهت ترانسفر الزاميست) 
اينترنت 

قیمت هتل شایان کیش

نوع اتاققیمتخدمات رایگان
G DBL   5,100,000 ريالصبحانه 
S DBL5,800,000 ريالصبحانه 
S TRP7,100,000 ريالصبحانه 
G TRP6,500,000 ريالصبحانه 
G DBX7,700,000 ريالصبحانه 
S DBX8,700,000 ريالصبحانه 

قیمت هتل ایران کیش

نوع اتاققیمتخدمات رایگان
DBL6,500,000 ريالصبحانه 
استقبال فرودگاهي 
استخر و سونا و جکوزي-سالن بدنسازي 
اينترنت پر سرعت رايگان داخل اتاق 
DBL VIP7,000,000 ريالصبحانه 
استقبال فرودگاهي 
استخر و سونا و جکوزي-سالن بدنسازي 
اينترنت پر سرعت رايگان داخل اتاق 
TRP8,500,000 ريالصبحانه 
استقبال فرودگاهي 
استخر و سونا و جکوزي-سالن بدنسازي 
اينترنت پر سرعت رايگان داخل اتاق 
TRP VIP10,000,000 ريالصبحانه 
استقبال فرودگاهي 
استخر و سونا و جکوزي-سالن بدنسازي 
اينترنت پر سرعت رايگان داخل اتاق 
SUT 411,500,000 ريالصبحانه 
استقبال فرودگاهي 
استخر و سونا و جکوزي-سالن بدنسازي 
اينترنت پر سرعت رايگان داخل اتاق 
SUT 4 VIP13,000,000 ريالصبحانه 
استقبال فرودگاهي 
استخر و سونا و جکوزي-سالن بدنسازي 
اينترنت پر سرعت رايگان داخل اتاق 
قیمت هتل پارميس 5*
نوع اتاققیمتخدمات رایگان
G DBL6,370,000 ريالصبحانه 
ناهار بوفه 
سرو ميوه و آب معدني 
S DBL6,520,000 ريالصبحانه 
ناهار بوفه 
سرو ميوه و آب معدني 
G TRP8,620,000 ريالصبحانه 
ناهار بوفه 
سرو ميوه و آب معدني 
S TRP8,770,000 ريالصبحانه 
ناهار بوفه 
سرو ميوه و آب معدني 
 
قیمت هتل فلامينگو 4*
نوع اتاققیمتخدمات رایگان
DBL4,300,000 ريالصبحانه-ترانسفر رفت و برگشت(رزرو يک شبه ترانسفر ندارد) 
گشت جزيره و گشت بازار يک نوبت 
سرو چاي داخل اتاق 
20% تخفيف شام 
VILLA 24,000,000 ريالصبحانه-ترانسفر رفت و برگشت(رزرو يک شبه ترانسفر ندارد) 
گشت جزيره و گشت بازار يک نوبت 
سرو چاي داخل اتاق 
20% تخفيف شام 
TRP5,300,000 ريالصبحانه-ترانسفر رفت و برگشت(رزرو يک شبه ترانسفر ندارد) 
گشت جزيره و گشت بازار يک نوبت 
سرو چاي داخل اتاق 
20% تخفيف شام 
VILLA 35,000,000 ريالصبحانه-ترانسفر رفت و برگشت(رزرو يک شبه ترانسفر ندارد) 
گشت جزيره و گشت بازار يک نوبت 
سرو چاي داخل اتاق 
20% تخفيف شام 
 
قیمت هتل گاردنيا 3* تاپ
نوع اتاققیمتخدمات رایگان
DBL2,400,000 ريالصبحانه 
استقبال 
شماره موبايل مسافر جهت استقبال الزامي ميباشد 
VILLA 22,200,000 ريالصبحانه 
استقبال 
شماره موبايل مسافر جهت استقبال الزامي ميباشد 
TRP2,800,000 ريالصبحانه 
استقبال 
شماره موبايل مسافر جهت استقبال الزامي ميباشد 
VILLA 32,600,000 ريالصبحانه 
استقبال 
شماره موبايل مسافر جهت استقبال الزامي ميباشد 
BED 43,300,000 ريالصبحانه 
استقبال 
شماره موبايل مسافر جهت استقبال الزامي ميباشد 
 
قیمت هتل گلديس 3*
نوع اتاققیمتخدمات رایگان
DBL1,900,000 ريال 
TRP2,100,000 ريال 
4 BED2,300,000 ريال 
 
قیمت هليا 4*
نوع اتاققیمتخدمات رایگان
DBL2,700,000 ريالاستقبال 
TRP2,970,000 ريالاستقبال 
4 BED3,240,000 ريالاستقبال 
 
قیمت هتل آرامش 3* تاپ
نوع اتاققیمتخدمات رایگان
DBL3,500,000 ريال 
TRP4,000,000 ريال 
4 BED4,500,000 ريال 
 
قیمت هتل شباويز 2*
نوع اتاققیمتخدمات رایگان
VILLA 22,100,000 ريالصبحانه 
VILLA 32,400,000 ريالصبحانه 
VILLA 42,700,000 ريالصبحانه 
 
قیمت هتل قائم 3*
نوع اتاققیمتخدمات رایگان
DBL2,600,000 ريال 
TRP3,100,000 ريال 
 
قیمت هتل گراند 3*
نوع اتاققیمتخدمات رایگان
DBL4,214,000 ريالبوفه صبحانه 
ترانسفر استقبال از فرودگاه 
گشت دور جزيره رايگان 
ورودي و ترانسفر رفت و برگشت سافاري 
تخفيف 10% از خدمات گردشگري 
سرويس رايگان بازار 
10000تومان بن استفاده از شهر بازي هايلند 
TRP4,704,000 ريالبوفه صبحانه 
ترانسفر استقبال از فرودگاه 
گشت دور جزيره رايگان 
ورودي و ترانسفر رفت و برگشت سافاري 
تخفيف 10% از خدمات گردشگري 
سرويس رايگان بازار 
10000تومان بن استفاده از شهر بازي هايلند 
BED 45,096,000 ريالبوفه صبحانه 
ترانسفر استقبال از فرودگاه 
گشت دور جزيره رايگان 
ورودي و ترانسفر رفت و برگشت سافاري 
تخفيف 10% از خدمات گردشگري 
سرويس رايگان بازار 
10000تومان بن استفاده از شهر بازي هايلند 

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو هتل با شماره 02188901967 تماس حاصل فرمائید

https://goo.gl/maps/Hi9DnMChZ6t